Kollektivavtal i svenska kyrkan

Är du arbetande inom den svenska kyrkan men har lite frågor om hur löneökningen kommer att se ut? Ibland är det fasta procent och vissa år är det helt fritt för arbetsgivaren att bestämma hur mycket lönen ska höjas.

Genom att vara med och få ta del av kyrkans kollektivavtal går det att få svar på dessa frågor https://www.kyrka.se/avtal men också en säkerhet med en minsta ökning.

Kyrkans bra kollektivavtal
Ibland måste personer som är anställda inom svenska kyrkan arbeta på kvällar eller helger. Vad betyder det egentligen i pengar och hur mycket får personalen jobba varje månad. Många av dessa frågor finns reglerade och tydligt överenskomna mellan arbetsgivare och förbundet. Det behöver inte vara några frågeställningar alls eller problem kring hur mycket som ska betalas ut då månaden är slut utifrån hur arbetstiden sett ut under den perioden.

Anslut till kyrkans kollektivavtal
Ibland kan det tyvärr hända att arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens. Det kan bero på en mängd olika saker men oavsett kan man då som arbetstagare känna sig som den svagare då arbetsgivaren är så mycket större. Vid såna situationer kan det kännas skönt att ha ett förbund att vända sig till för att få både råd och stöd. Förbundet finns med hela vägen och kan strida för arbetstagaren.